nycu 2

Đại học Quốc Lập Dương Minh Giao Thông tuyển sinh chương trình học tại Việt Nam, nhận bằng Đài Loan

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông chính thức được hợp nhất giữa Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU).
Thông tin tuyển sinh từ Đại học Quốc Lập Dương Minh Giao Thông Đài Loan, chương trình học tại Việt Nam, nhận bằng Đài Loan. Đây là chương trình hợp tác đầu tiên giữa Đại học Quốc Lập Dương Minh Giao Thông với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên đào tạo ngành bán dẫn nâng cao.

Trường được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU). Cả 2 đại học đều là những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan và các ưu tiên phát triển tương ứng của hai trường đều có tính bổ sung cao.

nycu

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh: https://icst.nycu.edu.tw/?p=4158&lang=en

Thời gian đăng ký

  • Mở đăng ký: Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022 (GMT +8)
  • Hạn chót nộp hồ sơ: 11:59 AM Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (GMT +8)
  • Thông báo Kết quả Đánh giá: Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
  • Định hướng và các khóa học Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Đăng ký online tại: https://oia.nycu.edu.tw/en/degree-seeking/overseas-program/


Nguồn: Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội 越南河內臺灣教育中心

Xem thêm

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary: Bạn có thể tham khảo tại đây.

Để đăng ký khóa học hoặc giải đáp thắc mắc, tư vấn chọn lớp hãy đăng ký theo lớp sau:

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: