I-SHOU UNIVERSITY: LỰA CHỌN TỐT KHI DU HỌC ĐÀI LOAN 2021

I-Shou University (ISU) có tên tiếng Việt là Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學. Đây là một lựa chọn hàng đầu dành cho các du học Đài Loan. Trường thuộc top 30 trường Đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 1362 trên thế giới 2020.

ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ: I-SHOU UNIVERSITY – 義守大學

Đại học Nghĩa Thủ (義守大學 – I Shou University) là một lựa chọn hàng đầu dành cho các du học Đài Loan. Trường thuộc top 30 trường Đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 1362 trên thế giới theo CWUR 2020.

ĐẠI HỌC THỰC TIỄN: SHIH CHIEN UNIVERSITY – 實踐大學

Trường đại học Thực Tiễn (實踐大學 -Shih Chien)  là một trường đại học tư thục chất lượng cao của Đài Loan. Trường có 2 cơ sở tại Đài Bắc và Cao Hùng. Thế mạnh của trường là các ngành học thuộc lĩnh vực thiết kế và kinh doanh.

ĐẠI HỌC TRƯỜNG VINH: CHANG JUNG CHRISTIAN UNIVERSITY

Đại học Trường Vinh là trường đại học có quy mô lớn với khoảng 11.000 sinh viên và 350 giảng viên. Trường mong muốn mở rộng sự ấm áp và hiếu khách của miền nam Đài Loan đến phần còn lại của thế giới.

ĐẠI HỌC NAM HOA: NANHUA UNIVERSITY – 南華大學

Đại học Nam Hoa (NHU) được thành lập năm 1996 tại Gia Nghĩa, Đài Nam với diện tích 63 ha. NHU thuộc hệ thống Trường Đại học xuyên quốc gia với khoảng hơn 5,500 sinh viên theo học trong đó bao gồm: 78% sinh viên đại học và 22% sinh viên sau đại học.