I-SHOU UNIVERSITY: LỰA CHỌN TỐT KHI DU HỌC ĐÀI LOAN 2021

I-Shou University (ISU) có tên tiếng Việt là Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學. Đây là một lựa chọn hàng đầu dành cho các du học Đài Loan. Trường thuộc top 30 trường Đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 1362 trên thế giới 2020.