ĐẠI HỌC TỊNH NGHI: GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đại học Tịnh Nghi là một trong những trường Đại học nổi tiếng tại Đài Trung. PU được biết đến là 1 trường Đại học năng động, có nhiều chương trình liên kết, và thu hút hàng trăm sinh viên Quốc tế du học tại đây.