I-SHOU UNIVERSITY: LỰA CHỌN TỐT KHI DU HỌC ĐÀI LOAN 2021

I-Shou University (ISU) có tên tiếng Việt là Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學. Đây là một lựa chọn hàng đầu dành cho các du học Đài Loan. Trường thuộc top 30 trường Đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 1362 trên thế giới 2020.

ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ: I-SHOU UNIVERSITY – 義守大學

Đại học Nghĩa Thủ (義守大學 – I Shou University) là một lựa chọn hàng đầu dành cho các du học Đài Loan. Trường thuộc top 30 trường Đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 1362 trên thế giới theo CWUR 2020.

ĐẠI HỌC THỰC TIỄN: SHIH CHIEN UNIVERSITY – 實踐大學

Trường đại học Thực Tiễn (實踐大學 -Shih Chien)  là một trường đại học tư thục chất lượng cao của Đài Loan. Trường có 2 cơ sở tại Đài Bắc và Cao Hùng. Thế mạnh của trường là các ngành học thuộc lĩnh vực thiết kế và kinh doanh.

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP CAO HÙNG: NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSIUNG

Đại học Quốc lập Cao Hùng (viết tắt: NUK; tên tiếng Anh: National University of Kaohsiung) được thành lập tháng 2 năm 2000 bởi chính phủ Đài Loan. Nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển vượt trội nền kinh tế của khu vực phía Nam.