Dự bị đại học tịnh nghi Providence University

Chương trình Dự bị Đại học Tịnh Nghi

Chương trình Hệ Dự Bị Đại Học ở Đài Loan Một chương trình mới được tổ chức giảng dạy ở một số trường đã được Bộ Giáo Dục Đài Loan duyệt.