3

CHO THUÊ PHÒNG DẠY HỌC TẠI-TAIWAN DIARY

Taiwan Diary hoạt động như một câu lạc bộ ngoại ngữ thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức về Tiếng Trung phồn thể.