ĐẠI HỌC

THẠC SĨ

TIẾN SĨ

 TIẾNG TRUNG

TIẾNG ANH

 

KHOA NGOẠI NGỮ VÀ VĂN HỌC
外語學院 COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE & LITERATURE

NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH
英國語文學系 Department of English Language, Literature and Linguistics

x

x

 

x

x

 

NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC TÂY BAN NHA
西班牙語文學系 Department of Spanish Language and Literature

x

x

 

x

   

NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC NHẬT BẢN
日本語文學系 Department of Japanese Language and Literature

x

x

 

x

   

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN
人文暨社會科學院 COLLEGE OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
大眾傳播學系 Department of Mass Communication

x

   

x

   

NGÀNH CTXH VÀ PHÚC LỢI TRẺ EM
社會工作與兒童少年福利學系 Department of Social Work & Child Welfare

x

x

 

x

   

NGÀNH VĂN HỌC TRUNG QUỐC
中國文學系 Department of Chinese Literature

x

x

 

x

   

NGÀNH VĂN HỌC ĐÀI LOAN
台灣文學系 Department of Taiwanese Literature

x

x

 

x

   

NGÀNH LUẬT
法律學系 Department of Law

x

x

 

x

   

NGÀNH NHÂN VĂN SINH THÁI
生態人文學系 Department of Ecological Humanities

x

   

x

   

VIỆN GIÁO DỤC SAU ĐẠI HỌC
教育研究所 Graduate Institute of Education

 

x

 

x

   

KHOA KHOA HỌC
理學院 COLLEGE OF SCIENCES

NGÀNH THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
食品營養學系 Department of Food and Nutrition

x

x

x

x

   

NGÀNH KHOA HỌC MỸ PHẨM
化粧品科學系 Department of Cosmetic Science

x

x

x

x

   

NGÀNH HOÁ HỌC ỨNG DỤNG
應用化學系 Department of Applied Chemistry

x

x

x

x

   

NGÀNH KỸ SƯ TÀI CHÍNH
財務工程學系 Department of Financial Engineering

x

x

 

x

   

KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
資料科學大數據分析與應用學系 Department of Data Science and Big Data Analytic

x

   

x

   

KHOA QUẢN LÍ
管理學院 COLLEGE OF MANAGEMENT

 

NGÀNH DU LỊCH
觀光事業學系 Department of Tourism

x

x

 

x

   

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
企業管理學系 Department of Business Administration

x

x

 

x

   

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
國際企業學系 Department of International Business

x

x

 

x

   

NGÀNH KẾ TOÁN
會計學系 Department of Accounting

x

x

 

x

   

NGÀNH TÀI CHÍNH
財務金融學系 Department of Finance

x

x

 

x

   

THẠC SĨ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ VÀ KHỞI NGHIỆP
創新與創業管理碩士學位學程 Master Program in Innovation Management and Entrepreneurship

 

x

 

x

   

KHOA TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH
資訊學院 COLLEGE OF COMPUTING & INFORMATICS

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH QUỐC TẾ IPCS
國際資訊學士學位學程 International Program in Computer Science

x

     

x

 

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN
資訊管理學系 Department of Computer Science & Information Management

x

x

 

x

   

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
資訊工程學系 Department of Computer Science & Information Engineering

x

x

 

x

   

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG
資訊傳播工程學系 Department of Computer Science & Communication Engineering

x

x

 

x

   

KHOA QUỐC TẾ
國際學院 INTERNATIONAL COLLEGE

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
寰宇管理碩士學位學程 (GMBA) Global Master of Business Administration Program

 

x

   

x

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
寰宇管理學士學位學程 (IBAP) International Business Administration Program

x

     

x

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ
寰宇外語教育學士學位學程 Global Foreign Language Education Program

x

   

x

x

 
               

Xem thêm:

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nhé !

Taiwan Diary: