ĐẠI HỌC THẠC SĨ TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
KHOA Y HỌC
COLLEGE OF MEDICINE
NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH
Dept. of Biomedical Engineering
x x x
NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ
Dept. of Health Management
x x
NGÀNH CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Y TẾ VÀ KHOA HỌC X-QUANG
Dept. of Medical Imaging and Radiological Sciences
x x
NGÀNH DINH DƯỠNG
Dept. of Nutrition
x x
NGÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Dept. of Physical Therapy
x x
NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dept. of Occupational Therapy
x x
NGÀNH QUẢN LÝ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
Dept. of Healthcare Administration
x x
NGÀNH Y HỌC TRUNG QUỐC
School of Chinese Medicine for Post Baccalaureate
x x
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
Dept. Of Nursing
x x
KHOA TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT KẾ

COLLEGE OF COMMUNICATION & DESIGN

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
Dept. of Mass Communication
x x
NGÀNH THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ
Dept. of Digital Media Design
x x x
NGÀNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM SÁNG TẠO
Dept. of Creatvie Product Design
x x x
NGÀNH ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH
Dept. Of Film and Television
x x x
NGÀNH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG
Dept. of Communication Product
x x
KHOA KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY
NGÀNH QUẢN LÍ GIẢI TRÍ
Dept. of Leisure Management
x x
NGÀNH DU LỊCH
Dept. of Tourism
x x
NGÀNH QUẢN LÝ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC
Dept. of Culinary Arts Management
x x
NGÀNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Dept. of Hospitality Management
x x
KHOA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL COLLEGE
NGÀNH DU LỊCH và KHÁCH SẠN QUỐC TẾ
Dept. of International Tourism & Hospitality
x x
NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Dept. of International Finance
x x
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
Dept. of International Business Administration
x x
NGÀNH QUẢN LÍ GIẢI TRÍ
Dept. of International Media and Entertainment Management
x x
KHOA NGÔN NGỮ HỌC
COLLEGE OF LANGUAGE ARTS
NGÀNH ANH VĂN ỨNG DỤNG
Dept. of Applied English
x x
NGÀNH NHẬT NGỮ ỨNG DỤNG
Dept. Of Applied Japanese
x x
KHOA QUẢN LÝ
COLLEGE OF MANAGERMENT
CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ VỀ QUẢN LÝ
PhD Program in Management
x x
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Dept. of Industrial Management
x x x
NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG CỘNG VÀ QUẢN LÝ
Dept. of Public Policy and Management
x x
NGÀNH TÀI CHÍNH
Dept. of Finance
x x x
NGÀNH KẾ TOÁN
Dept. of Accounting
x x
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Dept. of Business Administration
x x x
NGÀNH KINH DOANG QUỐC TẾ
Dept. of International Business
x x
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ THÔNG TIN
COLLEGE OF ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN
Dept. of Electrical Engineering
x x x x
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Dept. of Electronic Engineering
x x x x
NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN
Dept. of Information Engineering
x x x x
NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN
Dept. of Information Management
x x x
NGÀNH KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG
Dept. of Communication Engineering
x x
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
COLLEGE OF ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING
NGÀNH KỸ THUẬT DÂN DỤNG VÀ SINH THÁI
Dept. of Civil and Ecological Engineering
x x x
NGÀNH KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU
Dept. of Materials Science and Engineering
x x x x
NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ TOÁN ỨNG DỤNG
Dept. of Finacial and Computational Mathematics
x x
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
Dept. of Mechanical and Automation Engineering
x x x
NGÀNH KỸ THUẬT HOÁ HỌC
Dept. of Chemical Engineering
x x
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT HOÁ HỌC
Institute of Biotechnology and Chemical Engineering
x x x
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HOÁ
Dept. of Intelligent Systems & Automation Engineering
x x x

Xem thêm:

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nhé !

Taiwan Diary: