Đại học Chân Lý được thành lập năm 1882 với tên là Trường Oxford. Trường có địa chỉ tại 32號, Zhenli Street, Tamsui District, New Taipei City, Taiwan 251. Vào thời điểm đó, Học viện Oxford là ngôi trường ảnh hưởng của giáo dục phương Tây đầu tiên ở Đài Loan. Đồng thời Đại học Chân Lý được xem là ngôi trường tiên phong trong giáo dục phổ thông.

Dưới đây là các Bảng tổng hợp các khoa và ngành của trường. Mời các bạn tham khảo:

 ĐẠI HỌCTHẠC SĨTIẾN SĨTIẾNG TRUNGTIẾNG ANH
KHOA QUẢN LÝ
COLLEGE OF MANAGERMENT
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Dept. of Business Administration
xx x 
NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN
Dept. of Information Management
x  x 
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Dept. of Industrial Management and Enterprise Information
x  x 
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
NGÀNH VĂN HOÁ TÔN GIÁO VÀ GIÁO DỤC TỔ CHỨC
Dept. of Religious Culture And Organization Management
xx x 
NGÀNH VĂN HỌC ĐÀI LOAN
Dept. of Taiwanese Literature
x  x 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Dept. of English
x  x 
NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT ỨNG DỤNG
Dept. of Applied Japanese
x  x 
NGÀNH ÂM NHẠC ỨNG DỤNG
Dept. of Applied Music
x  x 
NGÀNH NHÂN VĂN KỸ THUẬT SỐ
Dept. of Digital Humanities
x  x 
KHOA DU LỊCH, NGHĨ DƯƠNG VÀ THỂ THAO
COLLEGE OF TOURISM, LEISURE AND SPORTS
NGÀNH QUẢN LÍ THỂ THAO
Dept. of Sport Management
x  x 
NGÀNH DU LỊCH
Dept. of Tourism
xx x 
NGÀNH THÔNG TIN THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG
Dept. of Sports Information and Communication
x  x 
NGÀNH DU LỊCH THÔNG TIN KỸ THUẬT SỐ
Dept. of Tourism Information
x  x 
KHOA TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ
COLLEGE OF FINANCE AND ECONOMICS
NGÀNH KINH TẾ
Department of Economics
xx x 
NGÀNH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MAI QUỐC TẾ
Department of International Business and Trade
x  x 
NGÀNH HOẶCH ĐỊNH THUẾ VÀ TÀI CHÍNH
Department of Public Finance and Taxation
x  x 
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Department of Finance and Banking
x  x 
NGÀNH LUẬT
Department of Law
x  x 
NGÀNH THÔNG TIN KẾ TOÁN
Department of Accounting Information
x  x 
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ TRÍ TUỆ THƯƠNG NGHIỆP
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCES AND BUSINESS INTELLIGENCE
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
Department of Computer Science and Information Engineering
xx x 
NGÀNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Department of Air Transport Industry
x  x 
Xem thêm:

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nhé !

Taiwan Diary: