Thay đổi lịch thi TOCFL miền nam 2020

Dưới tình hình dịch bệnh Corona suốt thời gian qua, lịch thi TOCFL vì thế cũng có thay đổi về thời gian thi.

Mời bạn xem lịch thi cụ thể bên dưới.

Lịch Thi TOCFL miền nam 2020

Nguồn: ROC-Taiwan