Dưới đây là lịch thi TOCFL dự kiến năm 2020. Nên đăng ký trước ngày thi 1 tháng để tránh hết suất.

2 Thoughts on “Lịch thi TOCFL tại Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *