Dưới đây là lịch thi TOCFL dự kiến năm 2020. Nên đăng ký trước ngày thi 1 tháng để tránh hết suất.