Đại học Đài Loan được hỗ trợ học bổng MOE

Nhằm khuyến khích các sinh viên Việt Nam sang Đài Loan học tập và gặt hái những kiến thức, đồng thời bồi dưỡng sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế xã hội giữa 2 nước, Chính phủ Đài Loan đặc biệt ra mắt “Học bổng chính phủ Đài Loan”. Trong bài viết này, Taiwan Diary sẽ cung cấp cho bạn danh sách Đại học Đài Loan được hỗ trợ học bổng MOE 2024

Đại học Đài Loan được hỗ trợ học bổng MOE

Số suất học bổng

Tổng cộng : 30 suất

*Lựa chọn HSSV ưu tú, không phân biệt quốc tịch (Việt Nam hoặc Campuchia)

Thời gian nhận học bổng

Thời gian nhận hồ sơ xin học bổng: Từ ngày 19/1 đến hết ngày 5/4 năm 2024

Thời gian nhận hồ sơ dựa trên dấu bưu điện.

Thời gian nhận học bổng trong năm: : từ ngày 1/9 hàng năm cho đến ngày 31/8 năm sau

Chi tiết học bổng

  1. Học phí và một phần chi phí khác: Ở mỗi học kỳ tiền học phí và một phần chi phí khác của sinh viên trong khoảng 40,000 Đài tệ (tương đương 1,290USD) sẽ được giáo dục Đài Loan hỗ trợ, nếu vượt quá 40,000 Đài tệ, phần phát sinh đó sẽ do sinh viên tự đóng cho trường.
  2. Hỗ trợ sinh hoạt phí: Bộ giáo dục hỗ trợ cho sinh viên đại học mỗi tháng 15,000 Đài tệ (khoảng500USD), nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng 20,000 Đài tệ (khoảng 670USD)

*Chi phí khác không bao gồm: phí do nhà trường ứng trước tổ chức những hoạt động cho sinh viên, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí KTX và phí sử dụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả.

Danh sách các trường Đại học Đài Loan được hỗ trợ học bổng MOE 2024

STTTRƯỜNGKHOA/NGÀNHMỨC HỖ TRỢ
1Đại học KHKT Quốc lập Đài Bắc
(National Taipei University of Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
2Đại học Quốc lập Đông Hoa
(National Dong Hwa University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
3Đại học Đại Đồng
(Tatung University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
4Đại học Khoa học Sức khỏe và Điều dưỡng Quốc lập Đài Bắc
(National Taipei University of Nursing and Health Sciences)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
5Đại học Quốc lập Kỵ Nam
(National Chi Nan University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
6Đại học Ngôn ngữ Văn Tảo
(Wenzao Ursuline University of Languages)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
7Đại học Hoằng Quang
(Hung Kuang University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, Đại học Hoằng Quang trợ cấp thêm 10.000 NTD
8Đại học KHKT Quốc lập Bình Đông
(National Pingtung University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
9Đại học Côn Sơn
(Kun Shan University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả trừ phí bảo hiểm hội học sinh và Internet
10Đại học Văn hóa Trung Quốc
(Chinese Culture University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
11Đại học Khai Nam
(Kainan University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
12Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng
(National Kaohsiung Normal University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
13Đại học KHKT Quốc lập Đài Trung
(National Taichung University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
14Đại học Y dược Trung Quốc
(China Medical University)
Các chương trình thạc sĩ/tiến sĩHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả trong 2 năm đầu
15Đại học KHKT Quốc lập Cao Hùng
(National Kaohsiung University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
16Đại học KHKT Vân Lâm
(National Yunlin University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
17Đại học Y Đài Bắc
(Taipei Medical University)
Các chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
18Đại học Quốc lập Đài Bắc
(National Taipei University)
Ba chương trình cấp bằng Thạc sĩ được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được cung cấp bởi Khoa Đổi mới Bền vững Quốc tế:

1. Chương trình Cử nhân về Quản lý và Phát triển Bền vững Thông minh

2. Chương trình Cử nhân về giảng dạy đổi mới tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai

3. Chương trình quốc tế về quản trị đô thị

4. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) về Tài chính

5. Chương trình thạc sĩ về quản lý chăm sóc sức khỏe thông minh
Học bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
19Đại học KHKT Quốc lập Cần Ích
(National Chin-Yi University of Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
20Đại học Trường Canh
(Chang Gung University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
21Đại học Dịch vụ & Lữ hành Quốc lập Cao Hùng
(National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
22Đại học Á Châu
(Asia University)
1. Ngành Quản lý Y tế
2. Ngành Quản lý Y tế (Chuyên ngành Tâm lý học, Chương trình Tiến sĩ)
3. Ngành Tâm lý học
4. Ngành Khoa học Xét nghiệm Y học và Công nghệ sinh học
5. Ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin
6. Ngành Quản trị kinh doanh
7. Ngành Tài chính
8. Ngành Kế toán và Hệ thống thông tin
9.Ngành Ngoại ngữ và Văn học
10. Ngành Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số
Học bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
23Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Trung
(National Taichung University of Education)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
24Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc
(National Taipei University of Education)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
25Đại học Quốc lập Hải dương Đài Loan
(National Taiwan Ocean University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
26Đại học KHKT Quốc lập Đài Loan
(National Taiwan University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
27Đại học Quốc lập Trung Chính
(National Chung Cheng University)
Khoa Ngoại ngữ và Văn họcHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
28Đại học KHKT Nam Đài
(Southern Taiwan University of Science and Technology)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
29Đại học Minh Truyền
(Ming Chuan University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
30Đại học Trung Nguyên
(Chung Yuan Christian University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
31Đại học Nguyên Trí
(Yuan Ze University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
32Đại học Quốc lập Trung Sơn
(National Sun Yat-sen University)
Tất cảHọc bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả
33Đại học Quốc lập Thanh Hoa
(National Tsing Hua University)
Khoa Kinh tế và Khoa học Chính trị (cơ sở Đài Bắc)Học bổng MOE chi trả 40.000 học phí + tạp phí, phần còn lại (nếu có) sẽ được trường chi trả

Xem thêm:

  1. Thông tin học bổng MOE năm 2024
  2. Tổng quan các trường Đại học Đài Loan có chương trình giảng dạy tiếng Anh 2024
  3. Lưu ý khi xin học bổng MOE

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: