Lich hoc TOCFL va tieng Trung giao tiep Online thang 92021 3

Du học Đài Loan hệ ngôn ngữ: Danh sách trung tâm tiếng Hoa

Du học Đài Loan hệ ngôn ngữ đã dần mở cửa cho các du học sinh Việt Nam. Ở bài viết này, Taiwan Diary sẽ tổng hợp các trung tâm tiếng Hoa thuộc trường Đại học tại Đài Loan để các bạn có thể theo dõi dể dàng hơn:

1. Khu vực Phía Bắc:

Trung tâmWebsiteLiên hệ
國立中央大學語言中心
National Central University, Chinese Language Program of Language
Center
http://www.lc.ncu.edu.tw/main/clp/Tel: (03)422-7151 ext. 33807
Fax: (03)425-5384
Email: ncu3802@ncu.edu.tw
國立臺北教育大學語言中心
National Taipei University of Education, Chinese Language Education Center
http://r9.ntue.edu.tw/Tel: (02)2732-1104 ext.3331,
2025
Fax: (02)2732-5950
Email: clec@tea.ntue.edu.tw
國立臺北科技大學華語文中心 National Taipei University of Technology Chinese Language Training Centerhttps://lmit.edu.tw/lc/school_detail/114Tel: (02)-2771-2171 ext.1748
Fax: (02)27712171 ext.1700
Email: cltc@ntut.edu.tw
國立臺灣大學語文中心中國語文組 National Taiwan University, Chinese Language Division, Language Centerhttp://homepage.ntu.edu.tw/~cld22 2/Tel: (02)3366-3417 ext 222
Fax: (02)8369-5042
Email: cld222@ntu.edu.tw
國立臺灣大學語文中心國際華語研習所 National Taiwan University, International Chinese Language Programhttp://iclp.ntu.edu.twTel: (02)2363-9123
Fax: (02)2362-6926
Email: iclp@ntu.edu.tw
國立臺灣師範大學國語教學中心 National Taiwan Normal University, Mandarin Training Centerhttp://www.mtc.ntnu.edu.tw/Tel: (02)7734-5130
Fax: (02)2341-8431
Email: mtc@mtc.ntnu.edu.tw
國立交通大學華語中心
National Chiao Tung University, Chinese Language Center
https://mandarin.nctu.edu.tw/?r=en/historyTel: (03)513-1231
Fax: (03)571-1437
Email: mandarin@cc.nctuedu.tw
國立政治大學華語文教學中心 National Chengchi University, Chinese Language Centerhttp://mandarin.nccu.edu.tw/Tel: (02)2938-7141/2 Fax: (02)2939-6353
Email: mandarin@nccu.edu.tw
中國文化大學華語中心
Chinese Culture University, Mandarin Learning Center
http://mlc.sce.pccu.edu.twTel: (02)2700-5858 ext.8131-8137 Fax: (02)2708-1257
Email: mlc@sce.pccu.edu.tw
淡江大學成人教育部華語中心 Tamkang University, Chinese Language Centerhttp://www.dce.tku.edu.twTel: (02)2321-6320 ext.24,34 Fax: (02)2321-4036
Email: dce@mail.tku.edu.tw
輔仁大學附設語言中心
Fu Jen Catholic University, Language Center
www.lc.fju.edu.twTel: (02)2905-2414, 2905-3721
Fax: (02)2905-2166
Email: flcg1013@mail.fju.edu.tw
銘傳大學華語訓練中心
Ming Chuan University, Mandarin Studies & Culture Center
https://mscc.mcu.edu.tw/enTel: (02)2882-4564 ext. 2405
Fax: (02)8861-3491
Email: mscc@mcu.edu.tw
開南大學華語中心
Kainan University, Chinese Learing Center
https://knuoica.knu.edu.tw/p/404-1004-746.php?Lang=enTel: (03)341-2500 ext. 4639, 4640
Fax: (03)270-5542
Email: mandarin@mail.knu.edu.tw
Tel: (02)3322-4533
Fax: (02)2396-0071
Email: mandarin@mail.knu.edu.tw
中原大學推廣中心華語教學組
Chung Yuan Christian University, Mandarin Learning Center
https://mlc.cycu.edu.tw/CYCU/www/Tel: (03)265-1308
Fax: (03)265-1399
Email: cmlcycu@cycu.edu.tw
中華大學華語中心
Chung Hua University, Chinese Language Center
https://international.chu.edu.tw/p/412-1054-1129.php?Lang=enTel: (03)518-6176
Fax: (03)518-6174
Email: international@chu.edu.tw
臺北城市科技大學國際交流中心
Taipei Chengshih University of Science and Technology, International Education and Exchange Center
https://ieec.tpcu.edu.tw/bin/home.phpTel: (02)2892-7154 ext. 5901
Fax: (02)2895-6534
Email:cschen@tsint.edu.tw
中華科技大學語言中心
Chinese University of Science and Technology, Language center, Mandarin Studies
http://aca.cust.edu.tw/language
/chinese/index.html
Tel: (02)2782-1862 ext. 271
Fax: (02)2785-2344
Email:wendy@cc.cust.edu.tw
龍華科技大學華語文中心
Longhwa University of Sience and Technology, Chinese Language Center
https://www.lhu.edu.tw/m/ctc/index.htmlTel: (02)8209-3211 ext. 6770
Fax: (02)8209-4650
Email: chinese@mail.lhu.edu.tw
東吳大學華語教學中心
Soochow University, Chinese Language Center
http://mandarin.scu.edu.tw/index.php/tw/Tel: (02)2881-9471 ext. 9522~9525
Fax: (02)2883-8350
Email: mandarin@scu.edu.tw
實踐大學華語中心 Shih Chien University Chinese Language Centerhttps://chineseusc.com/Tel:(02)2538-1111 ext 2550~2551
Fax: (02)25381111 ext 2550
Email: chinese@g2.usc.edu.tw
桃園創新技術學院 語言中心華語教學組
Taoyuan Innovation Institute of Technology Languages Center
https://web.nanya.edu.tw/language/center/chinese/en_about.htmTel:(03)436-1070 ext.7601 Fax:886-3-4658965
Email: lee@tiit.edu.tw

Du học Đài Loan hệ ngôn ngữ

2. Khu vực miền Trung:

東海大學華語中心
Tunghai University, The Chinese Language Center
http://clc.thu.edu.tw/main.phpTel: (04)2359-0259
Fax: (04)2359-4408
Email: clc@thu.edu.tw
逢甲大學華語文教學中心
Feng Chia University, Chinese Language Center
http://www.clc.fcu.edu.twTel: (04)2451-7250 ext.5871
Fax: (04)2451-0243
Email: clc@fcu.edu.tw
靜宜大學華語文教學中心
Providence University, Chinese Language Education Center
http://clec.pu.edu.tw  Tel: (04)2664-5009
Fax: (04)2633-0340
Email: yhsia@pu.edu.tw, clhuang@pu.edu.tw
國立臺中教育大學華語文中心 National Taichung University, Chinese Language Centerhttp://clc.ntcu.edu.tw/Tel: (04)2218-3286
Fax: (04)2218-3250
Email: clc@mail.ntcu.edu.tw
國立嘉義大學語言中心華文組
National Chiayi University, Language Center
https://www.ncyu.edu.tw/lgc_eng/Tel: 05-2732981
Fax: 05-2732982
Email: cslncyu@mail.ncyu.edu.tw
建國科技大學語言中心華語組
Chienkuo Technology University, Language Center
https://lmit.edu.tw/lc/school_detail/152Tel: 04-7111111 ext 4003
Fax: 04-7114631
Email: lc@ctu.edu.tw
國立中興大學語言中心華語班 National Chung Hsing University, The Language Centerhttp://lc.nchu.edu.tw/Tel: (04) -2284-0326
Fax: (04)2285-9956
Email: language@dragon.nchu.edu.tw
國立彰化師範大學語文中心
National Changhua University of Education, Language Center
https://lcch.ncue.edu.tw/?lang=enTel: (04)723-2105~1663 Fax: (04)721-1226
Email: lc@cc2.ncue.edu.tw
國立聯合大學華語文中心
National United University
https://sites.google.com/a/gm.nuu.edu.tw/clc/Tel: (037)382-146
Fax: (037)382-148
Email: yuming@nuu.edu.tw

3. Khu vực Phía Nam:

國立高雄師範大學語文教學中心 National Kaohsiung Normal University, Center of Language and Culture Teachinghttps://lmit.edu.tw/lc/school_detail/142Tel: (07)717-2930 ext. 2603-2605
Fax: (07)716-6903
Email: s2@nknu.edu.tw
國立成功大學文學院華語中心
National Cheng Kung University, College of Liberal Arts, Chinese Language Center
http://kclc.ncku.edu.twTel: (06)2757575 ext. 52040
Fax: (06)2742516
Email: shuling@mail.ncku.edu.tw
國立中山大學華語教學中心
National Sun Yat-sen University, Chinese Language Center
https://www.clcnsysu.tw/Tel: (07)525-2000 ext. 3030, 3031
Fax: (07)525-3039
Email: alfc@mail.nsysu.edu.tw
國立高雄大學華語文中心
National University of Kaohsiung, Chinese Language Center
http://lc.nuk.edu.tw/index.php?lang=enTel: (07)591-9261
Fax: (07)591-9258
Email: clc@nuk.edu.tw
國立屏東大學語言中心華語組 National Pingtung University, Language Centerhttps://lmit.edu.tw/lc/school_detail/140Tel: (08)722-6141 ext 24001
Fax: (08) 7226409
Email: lce@mail.nptu.edu.tw
南臺科技大學華語中心
Southern Taiwan University, Chinese Language Center
https://clc.stust.edu.tw/Tel: (06)253-3131 ext. 6010, 6011
Fax: (06)601-0067
Email: chilance@mail.stut.edu.tw
文藻外語大學華語中心
Wenzao Ursuline University, Center of Chinese Lanuage
https://c040e.wzu.edu.tw/datas/upload/files/vn.htmlTel: (07)342-6031 ext. 3303, 3302
Fax: (07)346-4672
Email: ccl@mail.wtuc.edu.tw
國立屏東科技大學華語中心
National Pingtung University of Science and Technology, Chinese Language Center
http://clc.npust.edu.tw/bin/home.phpTel: 08-7703202 ext. 7715
Fax: 08-7740274
Email:clc@mail.npust.edu.tw
義守大學華語文中心
I-Shou University, Chinese Language Center
http://www.isu.edu.tw/clcTel: (07)657-7711 ext. 2601, 2603
Fax: (07)657-7472
Email: isuclc@isu.edu.tw
高苑科技大學華語文中心
Kao Yuan University, Chinese Language Center
http://www.oia.kyu.edu.tw/clc/Tel: (07)607-7916
Fax: (07)607-7917
Email: clc@cc.kyu.edu.tw
崑山科技大學華語中心
Kun Shan University, Chinese Language Center
https://eng-web.ksu.edu.tw/DTNCMLC/page/Tel: (06)272-7175 ext. 560
Fax: (06)205-0006
Email: lcc@mail.ksu.edu.tw
臺灣首府大學華語中心
Taiwan Shoufu University, Chinese Language Center
https://lmit.edu.tw/lc/school_detail/146Tel: (06)571-8888 ext. 115
Fax: (06)571-7613
Email: chineselc@tsu.edu.tw

4. Khu vực Phía Đông:

Tzu Chi UniversityChinese Language Teaching Center  No.67, Jieren St. Hualien 97074, TaiwanTel: +886-3-857-2677
ext. 1682
Fax: +886-3-8466065
Mail: cltc@mail.tcu.edu.tw
Fo Guang UniversityChinese Language Instruction Center No. 257, Zhongshan Rd. , Sec. 3, Yilan City , 260, Taiwan .Tel: +886-3-9313343 ext. 103
Fax: +886-3-9315904
Mail: clic@mail.fgu.edu.tw
National Dong Hwa UniversityChinese Language Center No. 1, Sec. 2, Da Hsueh Rd.,
Shoufeng, Hualien 97401, Taiwan, R.O.C.
Tel:+886-3-863-5238 Fax:+886-3-863-5239
Mail:
clcndhu@mail.ndhu.edu.tw
National Taitung UniversityChinese Teaching and Study Center Jhihben Campus: 369, Sec. 2, University Rd., Taitung, Taiwan, R.O.C.Tel: +886-89-517765;
+886-89-517367
Fax: +886-89-517763
E-mail:nttucltsc@gmail.com

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT  VỀ CÁC TRUNG TÂM TẠI ĐÂY

Xem thêm:

  1. Du học Đài Loan: Thông tin học bổng Tiếng Hoa năm 2022 (HES)
  2. Bộ 5000 từ vựng luyện thi TOCFL band A, B
  3. Tổng hợp các Học bổng Đài Loan 2022 du học sinh nên biết