dai hoc quoc lap duong minh giao thong

NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY: ĐẠI HỌC QUỐC LẬP DƯƠNG MINH GIAO THÔNG

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông (sau đây gọi là Đại học Giao thông Dương Minh) chính thức được hợp nhất giữa Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU).

I. Sự thành lập Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU). Cả 2 đại học đều là những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan và các ưu tiên phát triển tương ứng của hai trường đều có tính bổ sung cao.

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

Là người tiên phong trong cải cách giáo dục y tế, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông đã vững chắc nuôi dưỡng một thế hệ sinh viên y học và nha khoa mới, khoa học đời sống, kỹ thuật y sinh và nhân văn y tế. Những tài năng xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên nghiệp và tiên tiến có nền tảng vững chắc về chăm sóc dài hạn người cao tuổi, ung thư học, khoa học não, kỹ thuật y tế, v.v. và hợp tác lâu dài với các bệnh viện lớn.

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông là trường đại học đi đầu trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông thông tin và quản lý, khoa học và kỹ thuật, và đã thiết lập mục tiêu phát triển lĩnh vực y sinh 20 năm trước, bao gồm cả thông tin y sinh, vật liệu y sinh, điện tử y sinh, khoa học y sinh, v.v. Dự kiến, nó sẽ trải dài trong lĩnh vực viễn thông và y sinh, và là đơn vị tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ y sinh ở Đài Loan.

Vào năm 2018, hàng nghìn cựu sinh viên đã quyên góp để xây dựng “SYNNEX CONVENTION CENTER “, thề sẽ biến Đại học Quốc lập Giao Thông thành cơ sở nghiên cứu và phát triển tương lai của Đài Loan về kỹ thuật y sinh, tạo ra một cột mốc quan trọng khác trong BioICT về kỹ thuật điện y sinh.

Trường Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông được sáp nhập có 9 cơ sở phân bố ở 5 quận và thành phố, bao gồm 20 khoa, 1.400 giáo viên và hơn 20.000 sinh viên theo học.

II. Mục đích giảng dạy tại Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

Đi đầu trong cải cách giáo dục đại học: Khởi xướng quá trình liên kết đại học để tích cực lãnh đạo cải cách giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội, theo đuổi chân lý, ươm mầm tài năng đổi mới, và cuối cùng là xây dựng 1 trường đại học hàng đầu của cả Đài Loan và Thế giới.

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

Phù hợp với nhu cầu xã hội: các lĩnh vực mới nổi như y sinh, trí tuệ nhân tạo, robot, chăm sóc y tế thông minh, và dữ liệu lớn đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ là lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu mà còn là giao diện mới của công nghệ.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của trường đại học:  Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu trên các lĩnh vực (đặc biệt là hai lĩnh vực BioICT và Digital Bio-Medicine), nhằm ươm mầm những tài năng xuất sắc và tham gia hiệu quả vào nền công nghiệp y sinh thông minh trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Định hình lại tổ chức học thuật của trường mới: tích hợp đa lĩnh vực của các đơn vị học trình hiện có: các chuyên ngành của hầu hết các khoa của hai trường đại học không trùng lặp và thế mạnh và ngành học của hai trường có tính bổ sung cao, có lợi cho việc học tập chéo tích hợp lĩnh vực. Một cơ chế sẽ được thông qua để mở ra không gian đối thoại giữa giáo viên và học sinh, hình thành một hoạt động hài hòa và định hình lại tổ chức học thuật của trường học mới.

III. Tầm nhìn

Trở thành mô hình trường đại học đồng cấp và tồn tại song song. Trở thành nhà tiên phong về “y sinh kỹ thuật số” ở châu Á trong vòng mười năm, và trở thành cơ sở sáng tạo mới “y tế thông minh” của thế giới 20 năm sau:

 • Bồi dưỡng giáo viên từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới và có ít nhất một người đoạt giải Nobel.
 • Phát triển một số ngành công nghiệp đổi mới y sinh điện tử cấp cao.
 • Tạo ra một chuẩn mực mới cho nghiên cứu y tế thông minh

Ngoài việc thực hiện tích hợp và đổi mới hiệu quả theo các cơ cấu tổ chức khác nhau về giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và các vấn đề sinh viên, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông còn độc đáo hơn ở chỗ sẽ thành lập nghiên cứu y tế thông minh sáng tạo nhất của Đài Loan đồng thời phát triển các ứng dụng như AI trong các ứng dụng y tế, y tế từ xa, rô bốt y tế, thiết bị đeo thông minh và hệ thống sinh thái y sinh blockchain,…

Trong tương lai sẽ nhấn mạnh sự tích hợp của hai lĩnh vực chính là BioICT® và Digital Bio-Medicine, đặc biệt chữ “I” trong BioICT là AI của Trí tuệ & Thông tin; C là của giao tiếp 5G. Vì vậy BioICT® đã bao gồm bản chất của AI và 5G, và trọng tâm của nó bao gồm công nghệ thông minh, ứng dụng kỹ thuật, tinh thần nhân văn, chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khỏe. Định hình lại nội hàm của mô hình giáo dục từ các khía cạnh luật, kinh tế,…

Về mặt giảng dạy, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ chung cho các tài năng thông tin hàng đầu và các tài năng y tế hàng đầu để giao tiếp chuyên sâu, và cung cấp các khóa học bác sĩ-kỹ sư để định hướng vấn đề, quay trở lại nhu cầu của cá nhân và xã hội, suy nghĩ về và giải quyết các vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, do hai trường đều lấy y sinh và công nghệ điện tử làm hướng phát triển chính nên việc trau dồi và quan điểm về nhân văn, xã hội và nghệ thuật càng không thể thiếu để phát triển thế hệ nhân tài khoa học và công nghệ y tế mới.  Sự phát triển của các vấn đề hướng tới tương lai và có ảnh hưởng xã hội…

Thông qua việc giảng dạy và nghiên cứu có liên quan, sinh viên có nền tảng về khoa học y sinh có thể củng cố khả năng tư duy trên các lĩnh vực, chăm sóc xã hội, tư duy phản biện và thậm chí thiết kế một xã hội công nghệ công bằng hơn. Sinh viên trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn cũng có thể hiểu sâu hơn về hướng phát triển của các công nghệ mới nổi, đồng thời đề xuất những tầm nhìn khác nhau về xã hội tương lai.

IV. Các ngành đào tạo

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

IV. Các ngành đào tạo tại Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông

Khoa Trí tuệ nhân tạo

 • Trí tuệ máy tính
 • Chương trình tiến sĩ Năng lượng xanh
 • Viện nghiên cứu hệ thống trí tuệ
 • Công nghiệp thông minh và năng lượng xanh

Khoa Khoa học và Công nghệ sinh học

 • Tin sinh học và Sinh học hệ thống
 • Khoa học và Công nghệ Sinh học
 • Chương trình Sau đại học Khoa học và Công nghệ Sinh học Phát triển Công nghiệp
 • Khoa học và Kỹ thuật Y sinh
 • Chương trình cấp bằng sau đại học về khoa học thần kinh liên ngành
 • Y học phân tử và kỹ thuật sinh học

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Y sinh

 • Kỹ thuật y sinh
 • Khoa học hình ảnh và phóng xạ y sinh
 • Khoa học Y sinh và Kỹ thuật Công nghiệp
 • Quang tử sinh học
 • Công nghệ sinh học và Khoa học phòng thí nghiệm trong y học
 • Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số
 • Chương trình sau đại học quốc tế Photonics
 • Vật lý trị liệu và Công nghệ hỗ trợ

Khoa Khoa học máy tính

 • Khoa học Máy tính – Chương trình Sau đại học
 • Khoa học Máy tính
 • Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
 • Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
 • An ninh mạng
 • Chương trình cấp bằng quản lý an ninh mạng
 • Khoa học và Kỹ thuật Dữ liệu
 • Kỹ thuật đa phương tiện
 • Hệ thống mạng và thông tin
 • Kỹ thuật mạng

Khoa Nha Khoa

 • Nha khoa
 • Sinh học miệng

Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Kỹ thuật y sinh
 • Kỹ thuật truyền thông
 • Kỹ thuật Điện và Điện tử
 • Kỹ thuật Điện và Điện tử
 • Chương trình cấp bằng tốt nghiệp đại học kỹ thuật điện và máy tính
 • Chương trình Cấp bằng Kỹ thuật Điện và Máy tính
 • Kỹ thuật Điện và Điều khiển
 • Điện tử
 • Trung tâm cơ sở Nano
 • Quang tử
 • Chương trình cấp bằng sau đại học quốc tế Photonics

Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính

 • Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính
 • Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính – Chương trình Cao học Quốc tế

Khoa Kỹ Thuật

 • Tự động hóa và Kỹ thuật chính xác
 • Kỹ thuật Xây dựng
 • Quản lý và Công nghệ Kỹ thuật
 • Kỹ thuật môi trường
 • Khoa học và Công nghệ Môi trường
 • Công nghệ màn hình phẳng
 • Quản lý rủi ro và an toàn công nghiệp
 • Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Khoa học và Kỹ thuật Nano
 • Công nghệ nano
 • Robot
 • Khoa học và Công nghệ gia tốc nguồn sáng
 • Vật liệu bán dẫn và Thiết bị xử lý

Khoa ngôn ngữ Hakka

 • Truyền thông và Công nghệ
 • Dân tộc và Văn hóa
 • Chương trình văn hóa và xã hội Hakka
 • Hakka Nghiên cứu Chương trình Sau đại học
 • Nhân văn và khoa học xã hội

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (cơ sở Quảng Phúc)

 • Mỹ thuật ứng dụng
 • Kiến trúc
 • Nghiên cứu Truyền thông
 • Giáo dục
 • Ngoại ngữ và Văn họcB.A.
 • Văn học nước ngoài và Ngôn ngữ học
 • Nghiên cứu Văn hóa Liên Á
 • Âm nhạc
 • Nghiên cứu xã hội và nghiên cứu văn hóa
 • Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (cơ sở Dương Minh)

 • Nghiên cứu Văn hóa Liên Á
 • Triết học về Tâm trí và Nhận thức
 • Khoa học, Công nghệ và Xã hội
 • Nghiên cứu thị giác

Khoa Luật

 • Luật Công Nghệ
 • Chương trình cấp bằng Luật Công nghệ

Khoa Khoa học Đời sống

 • Hóa sinh và Sinh học phân tử
 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Điều hành Y sinh
 • Ngành y sinh
 • Chương trình sau đại học quốc tế về khoa học thần kinh liên ngành
 • Khoa học thần kinh liên ngành Ph.D. chương trình cấp bằng
 • Khoa học Đời sống và Viện Khoa học Hệ gen
 • Vi sinh và Miễn dịch học
 • Y học phân tử
 • Khoa học thần kinh

Khoa Quản lý

 • Chương trình cấp bằng quản trị kinh doanh dành cho giám đốc điều hành
 • Kinh doanh và Quản lý
 • Chương trình cấp bằng quản lý kinh doanh
 • Chương trình cấp bằng tài chính
 • Chương trình Cao học Tài chính
 • Chương trình cấp bằng quản trị kinh doanh toàn cầu.
 • Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp
 • Chương trình Cấp bằng Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp.
 • Quản lý thông tin
 • Quản lý Thông tin và Tài chính
 • Chương trình Cấp bằng Quản lý Thông tin
 • Chương trình sau đại học quản lý hậu cần
 • Quản lý Công nghệ
 • Quản lý chương trình cấp bằng công nghệ
 • Khoa học quản lý
 • Chương trình cấp bằng khoa học quản lý
 • Chương trình Cao học về Giao thông và Vận tải
 • Chương trình Cấp bằng Vận tải và Hậu cần
 • Quản lý vận tải và hậu cần

Khoa Y dược

 • Giải phẫu và Sinh học Tế bào
 • Tin học y sinh
 • Khoa học não bộ
 • Y học lâm sàng
 • Thuốc Chăm sóc Cấp cứu và Quan trọng
 • Khoa học Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp
 • Khoa học và Công nghệ Môi trường Quốc tế
 • Chính sách Y tế và Phúc lợi
 • Quản lý chăm sóc sức khỏe và bệnh viện
 • Chương trình Y tế Quốc tế
 • Y học
 • Dược học
 • Sinh lý học
 • Y tế công cộng
 • Chương trình Y tế Công cộng
 • Y Học Cổ Truyền
 • Tiến sĩ y học dịch thuật

Khoa Điều dưỡng

 • Điều dưỡng lâm sàng
 • Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Điều dưỡng

Khoa Khoa học Dược phẩm

 • Khoa học dược phẩm sinh học
 • Đánh giá rủi ro sức khỏe và an toàn thực phẩm
 • Dược

Khoa Quang tử

 • Quang tử hình ảnh và y sinh
 • Ánh sáng và năng lượng Quang tử
 • Hệ thống quang tử
 • Chương trình cấp bằng công nghệ quang tử
 • Chương trình sau đại học về Quang tử

Khoa Khoa học

 • Hóa học ứng dụng
 • Toán ứng dụng
 • Chương trình Cấp bằng Khoa học và Công nghệ Ứng dụng.
 • Arete Honors Program
 • Chương trình cấp bằng E-Learning
 • Điện vật lý
 • Khoa học liên ngành
 • Mô hình toán học và máy tính khoa học
 • Khoa học phân tử
 • Vật lý
 • Chương trình Khoa học Liên ngành Khoa học Phân tử Vật liệu và Sinh hóa học
 • Thống kê
 • Khoa học và Công nghệ Hóa học Bền vững

Khoa Giáo dục Đại cương

 • Khoa học Nhân loại
 • Nghệ thuật
 • Giáo dục thể chất

Xem thêm:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan
 1. Đại học quốc lập Dương Minh
 2. Bộ 5000 từ vựng luyện thi TOCFL band A, B
 3. Đại học quốc lập Giao Thông

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary: Bạn có thể tham khảo tại đây.

Để đăng ký khóa học hoặc giải đáp thắc mắc, tư vấn chọn lớp hãy đăng ký theo lớp sau:

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: