Đối với các sinh viên không biết tiếng Trung hoặc không có ý định học Tiếng Trung thì việc theo học các chương trình dạy bằng Tiếng Anh là sự lựa chọn hợp lý và tốt nhất. Có khoảng 190 chương trình dạy bằng Tiếng Anh ở cả 3 bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các trường Đại học tại Đài Loan được công bố trên website Bộ Giáo dục Đài Loan. Dưới đây là danh sách các trường & các ngành được dạy bằng Tiếng Anh: