HỌC TIẾNG TRUNG PHỒN THỂ THẢ GA VỚI 9999K

Tiếng trung phồn thể là loại ngôn ngữ được sử dụng tại Đài Loan. Để đáp ứng nhu cầu tự học tiếng Trung của các bạn Taiwan Diary có chương trình ưu đãi chỉ với 9999K – học tiếng thả ga.