Hướng dẫn khai báo thuế tại Đài Loan

Bước 1: Vào trang https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=8 tải phần mềm và cài đặt.

Bước 2: Mở phần mềm vừa cài đặt, chọn ngôn ngữ và ấn OK

Bước 3: Tiến hành thao tác như hình ảnh

  • Dòng 1: Chọn năm liền kề phía trước, ví dụ năm nay là năm 111 thì chọn 110
  • Dòng 2: Chọn 納稅義務人

Bước 4: Điền số thẻ cư trú của bạn, sau đó nhấn 下一步

Bước 5: Thực hiện thao tác như hình bên dưới

Nhập mật khẩu tải khoản báo thuế, mua khẩu trang. Sau đó nhấn 確定

Ấn close

Bước 6:

Chọn 帶入

Bước 7: Ấn 是

  • Ấn kiểm tra thông tin xem đã giống hình chưa
  • Chọn 計算及上傳

Bước 8: Điền thông tin theo thứ tự

1. Chọn 網路申報

2. Chọn 轉帳退稅

3. Tên và số thẻ cư trú

4. Ấn 帶入下載的帳號資料

5. Ấn 申報上傳

Lưu file NTK vào máy, thêm tên tiếng trung của mình vào để sau khi hoàn thành có thể nộp.

Điền số thẻ cư trú và ngân hàng, sau đó ấn 確認

Bước 9:

  • Tích vào 2 ô là: 列印收執聯 và 產製PDF檔案
  • Ấn 列印以勾選之項目 và lưu file

Bước 10: Gửi file NTK và file PDF