Các trường đại học tốt nhất đài loan

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm 2024: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU) và Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU) nằm trong top 5 toàn diện, sự nổi lên của ba trường thuộc Tập đoàn Formosa, và sự tăng trưởng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của Đại học Đông Hải (THU) và Đại học Nguyên Trí (YZU)

Các trường đại học tốt nhất đài loan
Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm 2024

Tổng quan về Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm 2024

Ngày 2 tháng 7, tạp chí Global Views Monthly (GVM) công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm 2024, vinh danh cho 20 trường đại học tiêu biểu, những trường này cũng là những trường nổi bật nhất trong năm. Các trường được xếp hạng theo bốn loại: “Toàn diện”, “Nhân văn và Khoa học xã hội”, “Y học”, và “Kỹ thuật – Công nghệ”.

Trong Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm nay, hạng mục “Toàn diện” có mức cạnh tranh cao nhất, phản ánh kết quả tổng thể gần nhất. Top 5 trường đại học toàn diện là: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU), Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU), Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU), Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU), và Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU).

Trong khi đó, top 5 trường đại học “Nhân văn và Khoa học xã hội” là: Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU), Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU), Đại học Quốc lập Trung Chính (CCU), Đại học Đạm Giang (TKU), và Đại học Phụ Nhân (FJCU).

Về hạng mục “Y học”, top 5 trường đại học bao gồm: Đại học Y Dược Trung Quốc (CMU), Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU), Đại học Trường Canh (CGU), Đại học Y khoa Cao Hùng (KMU), và Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Canh (CGUST).

Trong hạng mục “Kỹ thuật – Công nghệ”, top 5 là: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (NTUST), Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Bắc (NTUT), Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (MCUT), Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm (YunTech), và Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST).

Giới thiệu Bảng xếp hạng của tạp chí GVM 2024 gồm 37 bảng

Global Views Monthly (GVM), với truyền thống quan tâm đến phát triển giáo dục đại học, đã bắt đầu xếp hạng các viện nghiên cứu khoa học từ năm 1992 và mở rộng khảo sát cho tất cả các ngành học vào năm 1997. Đến năm 2016, họ ra mắt Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Đài Loan để đối trọng với các bảng xếp hạng quốc tế. Đây là lần công bố thứ 9 của bảng xếp hạng này.

Để phản ánh đa dạng giá trị và sự công bằng trong so sánh, số tiêu chí đánh giá đã tăng từ 22 lên 45, và các bảng xếp hạng được chia thành nhiều nhóm dựa trên đặc điểm trường học.

Hiện tại, ngoài các bảng xếp hạng cho “Toàn diện”, “Nhân văn và Khoa học xã hội”, “Y học”, “Công lập”, “Tư thục”, “Tổng quát”, “Kỹ thuật – Công nghệ”, năm nay bảng xếp hạng còn bao gồm các khu vực “Bắc”, “Trung”, “Nam”, “Đông và các đảo”, cùng các nhóm quy mô sinh viên như “Lớn (trên 15.000)”, “Trung lớn (10.000 – 14.999)”, “Trung bình (7.000 – 9.999)”, “Trung nhỏ (5.000 – 6.999)”, “Nhỏ (dưới 5.000)”, và nhóm quy mô tài chính như “Cao (trên 4 tỷ NTD/năm)”, “Trung cao (2-4 tỷ NTD/năm)”, “Trung bình (1-2 tỷ NTD/năm)”, và “Nhỏ (dưới 1 tỷ NTD/năm)”.

Bảng xếp hạng còn phân chia theo các khía cạnh đánh giá như: “Danh tiếng xã hội”, “Thành tựu học thuật”, “Chất lượng giảng dạy”, “Mức độ quốc tế hóa”, “Hiệu suất nghiên cứu – sản xuất”, và “Tài chính”.

GVM mời các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có hiểu biết về tình hình giáo dục đại học để đánh giá “Năng lực cạnh tranh tổng thể”, “Giáo dục”, “Nghệ thuật và Nhân văn”, “Khoa học xã hội, Báo chí và Thông tin thư viện”, “Quản lý kinh doanh, Luật”, “Khoa học tự nhiên, Toán học và Thống kê”, “Công nghệ thông tin và Truyền thông”, “Kỹ thuật, Sản xuất và Xây dựng”, “Nông lâm ngư nghiệp”, “Y học và Phúc lợi xã hội”, và “Dịch vụ”. Tổng cộng có 37 bảng xếp hạng.

Top 5 đại học toàn diện: NTU, NCKU, NYCU, NTHU, NSYSU

Kết quả khảo sát năm nay, nổi bật nhất là bảng xếp hạng các trường đại học “Toàn diện”. Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU) đứng đầu, cùng lúc chiếm ngôi vương ở các bảng “Đại học tổng quát”, “Đại học công lập”, “Đại học khu vực Bắc”, “Đại học lớn”, “Danh tiếng xã hội”, “Thành tựu học thuật”, “Chất lượng giảng dạy”, “Mức độ quốc tế hóa”, và “Hiệu suất nghiên cứu – sản xuất”.

Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU) đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “Toàn diện” và đứng đầu trong các trường đại học khu vực Nam, cũng như được đánh giá cao về lĩnh vực “Kỹ thuật, Sản xuất và Xây dựng”.

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU) xếp thứ ba, được các hiệu trưởng đánh giá là trường dẫn đầu trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin”.

Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU) đứng thứ tư, được đánh giá cao ở lĩnh vực “Khoa học tự nhiên, Toán học, Thống kê” và đạt vị trí thứ hai. Trường cũng đứng thứ ba về “Thành tựu học thuật”, “Đại học khu vực Bắc”, và “Công nghệ thông tin”.

Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU) đứng thứ năm, được đánh giá cao nhất về hiệu suất giảng dạy trong các trường đại học quy mô trung lớn, và đứng thứ hai trong các trường khu vực Nam.

cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 30 truong dai hoc toan dien
Top 30 trường đại học toàn diện

Top 5 đại học Nhân văn và Khoa học xã hội: NTNU, NCCU, CCU, TKU,FJCU

Trong lĩnh vực “Nhân văn và Khoa học xã hội”, Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU) đứng đầu. Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU) xếp thứ hai và được đánh giá cao về “Mức độ quốc tế hóa”, cũng như là trường có hiệu suất giảng dạy tốt nhất trong các lĩnh vực “Khoa học xã hội, Báo chí và Thông tin thư viện”, và đứng thứ hai về “Quản lý kinh doanh, Luật”.

Đại học Quốc lập Trung Chính (CCU) xếp thứ ba, được đánh giá là trường quốc lập có sự tiến bộ tổng thể nhiều nhất. Đại học Đạm Giang (TKU) xếp thứ tư, là trường tư thục dẫn đầu trong lĩnh vực Nhân văn và Khoa học xã hội và có mức độ quốc tế hóa cao nhất. Đại học Phụ Nhân (FJCU) đứng thứ năm, được các hiệu trưởng đánh giá là trường tư thục hàng đầu trong các lĩnh vực “Dịch vụ”, “Giáo dục”, và “Khoa học tự nhiên, Toán học, Thống kê”.

cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 30 truong dai hoc ve khoa hoc xa hoi va nhan van
Top 30 trường đại học về khoa học xã hội và nhân văn

Top 5 đại học Y khoa: CMU, TMU, CGU, KMU, CGUST

Trong bảng xếp hạng đại học Y khoa, Đại học Y khoa Trung Quốc (CMU) dẫn đầu, đứng đầu trong các trường đại học tư thục, khu vực Trung, và quy mô sinh viên trung bình. Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) đứng thứ hai, được đánh giá cao về “Hiệu suất nghiên cứu – sản xuất”. Đại học Trường Canh (CGU) đứng thứ ba, đạt hiệu suất nghiên cứu tốt nhất trong các trường đại học tư thục.

Đại học Y khoa Cao Hùng (KMU) đứng thứ tư, được đánh giá cao về “Chất lượng giảng dạy”. Đại học Công nghệ Trường Canh (CGUST) xếp thứ năm, được đánh giá cao nhất về “Mức độ quốc tế hóa”.

cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 10 truong dai hoc y khoa
Top 10 trường đại học y khoa

Top 5 đại học Kỹ thuật – Công nghệ: NTUST, NTUT, MCUT, YunTech, NKUST

Trong bảng xếp hạng đại học Kỹ thuật – Công nghệ, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (NTUST) dẫn đầu, được đánh giá là trường tốt nhất trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin và truyền thông”. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Bắc (NTUT) đứng thứ hai, nổi bật trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin”. Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (MUST) xếp thứ ba, được các hiệu trưởng đánh giá là trường tư thục tốt nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm (YunTech) đứng thứ tư, và Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST) đứng thứ năm, được đánh giá cao về “Chất lượng giảng dạy” và “Hiệu suất nghiên cứu”.

cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 30 truong dai hoc ky thuat va day nghe
Top 30 trường đại học kỹ thuật và dạy nghề

Top 10 trường Đại học Quốc lập Đài Loan

 • #1: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #2: Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU)
 • #3: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
 • #4: Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU)
 • #5: Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU)
 • #6: Đại học Sư Phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)
 • #7: Đại học Quốc Lập Trung Ương (NCU)
 • #8: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (NTUST)
 • #9: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Bắc (NTUT)
 • #10: Đại học Quốc lập Trung Hưng (NCHU)
cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 30 truong dai hoc cong lap
Top 30 trường Đại học Quốc lập Đài Loan

Top 10 trường Đại học Tư thực Đài Loan

 • #1: Đại học Y Dược Trung Quốc (CMU)
 • #2: Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU)
 • #3: Đại học Trường Canh (CGU)
 • #4: Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (MCUT)
 • #5: Đại học Y khoa Cao Hùng (KMU)
 • #6: Đại học Nguyên Trí (YZU)
 • #6: Đại học Đông Hải (THU)
 • #8: Đại học Phùng Giáp (FCU)
 • #9: Đại học Á Châu (ASIA)
 • #10: Đại học Đạm Giang (TKU)
cac truong dai hoc tot nhat dai loan Top 30 truong dai hoc tu thuc
Top 30 trường Đại học Tư thục Đài Loan

Top 5 đại học Đài Loan theo từng lĩnh vực

Top 5 đại học trong lĩnh vực giáo dục

 • #1: Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)
 • #2: Đại học Sư phạm quốc lập Chương Hóa (NCUE)
 • #3: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #4: Đại Học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng (NKNU)
 • #5: Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc (NTUE)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn

 • #1: Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Loan (NTUA)
 • #2: Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc (TNUA)
 • #3: Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)
 • #4: Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Nam (TNNUA)
 • #5: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Kinh Doanh, Quản lý và Pháp lý

 • #1: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #2: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #3: Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU)
 • #4: Đại học Đông Ngô (SCU)
 • #5: Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, toán học và thống kê

 • #1: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #2: Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU)
 • #3: Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU)
 • #4: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
 • #5: Đại học Quốc Lập Trung Ương (NCU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông

 • #1: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
 • #2: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #3: Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU)
 • #4: Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU)
 • #5: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (NTUST)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Kỹ thuật, sản xuất và xây dựng

 • #1: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #2: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #3: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (NTUST)
 • #4: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
 • #5: Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp, thú y

 • #1: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #2: Đại học Quốc lập Trung Hưng (NCHU)
 • #3: Đại học KHKT Quốc lập Bình Đông (NPUST)
 • #4: Đại học Quốc lập Hải dương Đài Loan (NTOU)
 • #5: Đại học Quốc lập Gia Nghĩa (NCYU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực y tế, sức khỏe và phúc lợi xã hội

 • #1: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #2: Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU)
 • #3: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
 • #4: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #5: Đại học Y Dược Trung Quốc (CMU)

Top 5 đại học trong lĩnh vực dịch vụ

 • #1: Đại học Dịch vụ & Lữ hành Quốc lập Cao Hùng (NKUHT)
 • #2: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #3: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #4: Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU)
 • #5: Đại học Phụ Nhân (FJCU)

Top 5 đại học trong Khoa học Xã hội, Báo chí và Thông tin Thư viện

 • #1: Đại học Quốc lập Chính Trị (NCCU)
 • #2: Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU)
 • #3: Đại học Dân lập Thế Tân (SHU)
 • #4: Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)
 • #5: Đại học Phụ Nhân (FJCU)

Tập đoàn Formosa nổi lên, Đại học Đông Hải và Đại học Nguyên Trí tăng trưởng mạnh trên bảng xếp hạng

Sự nổi lên của ba trường thuộc Tập đoàn Formosa là Đại học Trường Canh (CGU), Đại học Công nghệ Trường Canh (CGUST), và Đại học Minh Tân (MUST) là điểm nổi bật. Các trường này đạt hiệu suất cao trong nhiều bảng xếp hạng, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh đáng kể.

Đại học Đông Hải (THU), từng là ngôi sao sáng trong giáo dục đại học Đài Loan, sau một thời gian tụt dốc đã có sự trở lại ấn tượng. Trường đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng “Toàn diện”, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng “Tư thục” tăng 3 bậc so với năm ngoái và đạt thành tích tốt trong nhiều bảng xếp hạng khác như “Thành tựu học thuật” và “Chất lượng giảng dạy”.

Đại học Nguyên Trí (YZU) cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ khi tăng trưởng 6 bậc trên cả 2 bảng xếp hàng “Toàn diện” và “Tư thục”.

Xem chi tiết bảng xếp hạng: Các trường đại học tốt nhất Đài Loan năm 2024

Xem thêm:

 1. Các trường đại học Đài Loan lọt top Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2025 của QS
 2. Asia University Rankings 2024: 7 Trường Đại Học Đài Loan Lọt top 100
 3. Young University Rankings 2024: 18 trường đại học Đài Loan lọt vào danh sách, 3 trường lọt top 100

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: