Những trường có đào tạo ngành Marketing tại Đài Loan

Những trường có đào tạo ngành Marketing tại Đài Loan mới nhất

Những trường có đào tạo ngành Marketing tại Đài Loan
Những trường có đào tạo ngành Marketing tại Đài Loan

Chương trình học của ngành marketing bao gồm đào tạo ba khả năng chính:

Thứ nhất là học cách thiết kế hoặc sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập, phân tích và diễn giải thông tin trên thị trường, đồng thời xác định các vấn đề thị trường hoặc tìm kiếm cơ hội thị trường, hhả năng phân tích và nghiên cứu. 

Thứ hai là phát triển khả năng lập kế hoạch, điều phối và tích hợp danh mục đầu tư chiến lược cạnh tranh để có thể đáp ứng nhu cầu thị trường. Cuối cùng là các khả năng giao tiếp, thực thi và kiểm soát cần thiết để hoàn thành kế hoạch chiến lược.

Tất cả các ngành, cá nhân, tổ chức có thể xác định nhu cầu của khách hàng mục tiêu bằng cách tìm kiếm và lựa chọn các cơ hội thị trường trong một môi trường cạnh tranh hoặc phát triển hơn, sau đó lập kế hoạch và mở rộng thị trường bằng cách thực hiện kết hợp các chiến lược, hoàn thiện các thủ tục quản lý để đáp ứng cả nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh. 

Ở Đài Loan có nhiều trường đào tạo chuyên ngành Marketing, chẳng hạn: 

  1. 中國文化大學 PCCU  行銷學士學位學程 Ngành Marketing 
  2. 國立中興大學 NCHU  行銷學系 Ngành Marketing 
  3. 國立嘉義大學 NCYU  行銷與觀光管理學系 Ngành Marketing và quản lý du lịch
  4. 實踐大學 USC  行銷管理學系 Ngành quản lý  Marketing
  5. 臺北市立大學 UT 都會產業經營與行銷學系 Ngành quản lý công nghiệp đô thị và Marketing 
  6. 逢甲大學 FCU  行銷學系 Ngành Marketing 
  7. 開南大學 KNU 行銷學系 Ngành Marketing 
  8. 國立高雄科技大學 NKUST 行銷與流通管理系 Ngành Marketing và quản lý lưu thông
  9. 景文科技大學  行銷與流通管理系 Ngành Marketing và quản lý lưu thông
  10. 醒吾科技大學 行銷與流通管理系 Ngành Marketing và quản lý lưu thông

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: