Đài Loan khuyến nghị người lớn trên 18t nên tiêm mũi thứ 3

CECC hiện thông báo rằng họ đã cắt giảm thời gian chờ cho một mũi tiêm nhắc lại sau hai liều vắc xin COVID từ 5 tháng xuống còn 3 tháng.
CECC khuyến cáo rằng tất cả những người trên 18 tuổi nên tiêm liều thứ ba. Bất kỳ loại vắc xin nào được Đài Loan chấp thuận đều có thể được sử dụng để tiêm nhắc lại, ngoại trừ AstraZeneca (AZ) trong trường hợp những người đã tiêm hai liều của nhãn hiệu đó.
CECC nhấn mạnh không khuyến nghị mọi người tiêm 3 liều vắc xin AZ.
Những người đã nhận hai liều Moderna, Pfizer-BioNTech (BNT) hoặc Medigen, liều thứ ba của họ có thể là một nửa liều Moderna hoặc một liều đầy đủ Medigen, BNT hoặc AZ. Tuy nhiên, nếu hai liều đầu tiên là AZ jab, thì liều thứ ba là một nhãn hiệu khác.
Theo Taiwan News