7-11 tại Trung Quốc bị phạt nặng vì dán nhãn Đài Loan là một quốc gia độc lập

Hệ thống Cửa hàng tiện lợi 7-11 tại Bắc Kinh đã bị phạt 150.000 RMB (640.000 Đài tệ) và ra lệnh sửa lại một bản đồ trên trang web chính thức của mình sau khi đánh dấu Đài Loan tách biệt với Trung Quốc.
Các cửa hàng tiện lợi đã hiển thị một bản đồ không đầy đủ trên trang web chính thức của họ cho thấy Đài Loan là một quốc gia độc lập và không bao gồm các đảo ở Biển Hoa Nam và Hoa Đông. Nó cũng không bao gồm khu vực Aksai Chin mà Trung Quốc kiểm soát, nhưng Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.
Văn phòng của Ủy ban Kế hoạch và Tài nguyên Thành phố Bắc Kinh cho biết Công ty 7-11 tại Bắc Kinh đã vi phạm Điều 15 và 37 trong “Quy chế quản lý bản đồ” của Trung Quốc và phạt công ty này như một sự cảnh cáo.
Các cửa hàng 7-11 ở Bắc Kinh thuộc sở hữu của Seven Eleven China (SEC), một công ty con của công ty Seven & I Holdings của Nhật Bản. Tính đến tháng 1 năm 2020, có 3.156 cửa hàng tiện lợi 7-11 ở Trung Quốc.
Theo Taiwan News