Hút thuốc lá quanh Taipei Main Station sẽ bị phạt từ 2,000 đến 10,000NTD

Người hút thuốc bên ngoài khu vực hút thuốc xung quanh Ga Chính Đài Bắc sẽ bị phạt 2.000 đến 10.000 Đài tệ.
Cục Y tế chỉ ra rằng phạm vi là từ phía đông của ga chính Đài Bắc đến đường Gongyuan, phía nam đến Zhongxiao West Road Section 1, phía tây đến Chengde Road Section 1, Chongqing North Road Section 1, phía bắc tới Civic Avenue Section 1, Beiping West Road, bên ngoài khu vực hút thuốc Người hút thuốc sẽ bị phạt hơn 2.000 nhân dân tệ và dưới 10.000 nhân dân tệ theo Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Theo CNA