National Taipei University of Education

Giới thiệu chung

National Taipei University of Education (NTUE)

Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc

 國立臺北教育大學

Website  www.ntue.edu.tw

Trường Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc tọa lạc số 134, đoạn 2, đường Heping E, quận Đại An, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Trường được thành lập vào năm 1895 với tên gọi ban đầu là Học viện Zhishanyan, năm sau được đổi tên thành Trường Quan chức Thống đốc Đài Loan (Taiwan Governor’s Mansion Mandarin School)

1987 được nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Đài Bắc tỉnh Đài Loan, năm 1991 trường được đổi tên thành trường Cao đẳng Sư phạm Quốc gia Đài Bắc. Được nâng cấp và tái cấu trúc thành Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Bắc. 

Trường được thành lập hơn 124 năm và có bề dày lịch sử, hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, xuất sắc về giáo dục, nhân văn và nghệ thuật, toán học, khoa học và công nghệ, luật và chính trị, tài chính.

Trường được chia thành các khoa Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nhân văn và Nghệ thuật, Đại học Khoa học và một số đơn vị hành chính và phụ trợ. 

Phạm vi trường học có nguồn tài nguyên phong phú, nhiều người tài giỏi về dạy cho Trung tâm, đối với các sinh viên nước ngoài muốn đến Đài Loan để học tiếng Trung Hoa thì trường sẽ chính là một trong những sự lựa chọn tốt nhất.

Các ngành học

– Viện Giáo Dục ( đại học, thạc sĩ,tiến sĩ )

Khoa quản lí và giáo dục kinh doanh ( đại học, thạc sĩ)

Chương trình giảng dạy và công nghệ truyền thông ( thạc sĩ, tiến sĩ  )

Khoa giáo dục học ( thạc sĩ, tiến sĩ  )

Khoa giáo dục mầm non và gia đình ( đại học, thạc sĩ)

Khoa giáo dục gia đình ( đại học, thạc sĩ)

Khoa tâm lý học ( đại học, thạc sĩ)

Khoa phát triển khu vực và xã hội ( đại học, thạc sĩ)

-Viện nhân văn và nghệ thuật ( đại học, thạc sĩ,tiến sĩ )

 Khoa Ngôn ngữ và Viết sáng tạo ( đại học, thạc sĩ)

Giáo dục Tiếng Anh Trẻ em ( đại học, thạc sĩ)

Khoa âm nhạc ( đại học, thạc sĩ)

Quản lý công nghiệp văn hóa và sáng tạo ( đại học, thạc sĩ)

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế ( đại học, thạc sĩ,tiến sĩ )

-Viện quản lí ( đại học, thạc sĩ,tiến sĩ )

Khoa Toán và Giáo dục Thông tin ( đại học, thạc sĩ)

Khoa Khoa học Giáo dục ( đại học, thạc sĩ,tiến sĩ )

Khoa giáo dục thể chất ( đại học, thạc sĩ)

Khoa Khoa học máy tính ( đại học, thạc sĩ)

Thiết kế Công nghệ Số  ( đại học, thạc sĩ)

Học phí và chi phí sinh hoạt 

– Học phí 

Đại học, thạc sĩ  45.000NDT- 54.000NDT

Tiến Sĩ 46.000NDT- 54.000NDT

-Chi phí sinh hoạt

300-400NDT/ ngày ( 10.000/tháng)

Các bạn có thắc mắc về học bổng du học Đài Loan, cũng như ngành học tại các trường Đại học Đài Loan thì có thể gửi những câu hỏi liên quan đến việc du học Đài Loan thông qua thông tin bên dưới.


Taiwan Diary: