ádfghjk

Một vài cách hỏi tuổi thông dụng, hay sử dụng trong cuộc sống thường ngày! Cùng tham khảo để có thể giao tiếp tự tin hơn nhé các bạn!

 

Hình ảnh có thể có: văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản