Lịch thi TOCFL năm 2019 tại Hà Nội & TPHồ Chí Minh

Tại khu vực miền Bắc hiện nay Phòng Giáo dục trực thuộc Văn phòng KT & VH Đài Bắc tổ chức thi TOCFL hàng tháng. Thí sinh có thời gian 1 tháng để đăng ký dự thi. Ngày mở đầu đăng ký dự thi trước ngày diễn ra thi 2 tháng. Đối với khu vực TP. Hồ Chí Minh, lịch thi ít hơn, do đó các bạn tranh thủ đăng ký sớm để tránh hết suất đăng ký.

Lịch thi TOCFL tại Hà Nội năm 2019

Lịch thi TOCFL tại TP.HCM năm 2019

 

Tổng hợp từ Website VPKTDB tại Việt Nam